SMART Team Program dla firm

Czym jest SMART Team Program?

SMART Team Program to jedna z metod kształtowania kultury organizacyjnej, zmiany organizacji w kierunku partycypacyjnego modelu zarządzania i rozwoju pracy grupowej. Oparto ją o metodologię Best Year Yet, amerykańskiej firmy Interaworks, uznaną na całym świecie. Systemowe wdrożenie tego programu w organizacji pozwala na efektywne rozwijanie atmosfery współpracy i odpowiedzialności, co wpływa na większą przejrzystość działań firmy i poprawę motywacji oraz zaangażowania pracowników.

SMART Team Program pomaga także zdiagnozować słabe strony i przeszkody rozwojowe; wspiera komunikację wewnętrzną, zadaniową kulturę organizacyjną oraz budowanie relacji. Uczy jasnego wyrażania swoich oczekiwań i pomysłów, ułatwia otwartość w kontaktach ze współpracownikami. Jest czytelnym elementem systemu ewaluacji i rozwoju zatrudnionych. Dzięki niemu firma wkracza na drogę zmiany w kierunku partycypacyjnego modelu zarządzania i wykorzystania swojego pełnego potencjału.

Jak wygląda praca w ramach SMART Team Program?

Praca podzielona jest na dwa etapy. Pierwszym jest szkolenie dla kadry menedżerskiej i zarządu, na którym ustalane są cele firmy oraz nadawane priorytety i zapisane sposoby ich osiągnięcia. Drugim elementem jest comiesięczna wizyta coacha w ramach konsultingu biznesowego. Coach pomaga ocenić realizację celów, wskazać przyczyny sukcesów i porażek oraz wyciągnąć z nich wnioski.

Unikatowa aplikacja internetowa, która wspiera codziennie uczestników programu w monitorowaniu zmian, wykorzystuje znane w psychologii zjawiska (m.in. elementy grywalizacji).
Pozwalają one utrzymać wysoki poziom motywacji przez cały czas trwania programu. Jej ciekawa graficznie i intuicyjna formuła sprawia, że proces przestaje być nudnym „szkoleniem z zarządzania”, a staje się prawdziwą pasją w drodze do celu.

Dlaczego warto wybrać właśnie SMART Team Program?

Unikatowa metoda, sprawdzona przez firmy na całym świecie. Skorzystało z niej wiele międzynarodowych korporacji z sukcesem osiągając wyznaczone przez siebie cele.

Sprawdzone narzędzie do zarządzania zmianami, budowania kompetencji zespołowych i mapowania ich. Aplikacja internetowa ułatwia monitoring postępów, a coaching – zarządzanie procesem zmian w firmie i realizację celów częściowych.

Świetne rezultaty „miękkie”. Współpraca w ramach SMART Team pomaga pracownikom nawiązać głębsze relacje, zmienia ich podejście do pracy i własnego rozwoju. Uczciwa praca nad swoimi celami wpływa na kulturę organizacji – pozwala na rozwinięcie świadomości biznesowej oraz wzrost poczucia odpowiedzialności i motywacji do podejmowania nowych zadań.

Doskonała metoda prowadzenia polityki HR. Program SMART Team jest skutecznym narzędziem HR-owym, elementem systemu motywacyjnego. Pozwala na ewaluację pracowników, planowanie ścieżek kariery i awansu; wpływa na poprawę motywacji, rozwija umiejętności teambuildingowe oraz komunikacyjne.

Oszczędność czasu. Procesy zmian wymagają od uczestników poświęcenia mnóstwa czasu na uzupełnianie i monitorowanie realizacji postępów. W SMART Team wszystko odbywa się na platformie internetowej, gdzie pracownicy wzajemnie motywują się, wspierają i komunikują ze sobą.

Co zyska Twoja firma wybierając SMART Team Program?
  • Strategię rozwoju i plan wdrażania zmian na najbliższe 12 miesięcy - oparte o realne i mierzalne cele
  • Doskonałe narzędzie do ewaluacji pracowników, realizacji polityki zarządzania talentami i ścieżkami awansu
  • Rozwój kultury organizacyjnej, dzięki lepszej motywacji pracowników, większej satysfakcji oraz identyfikacji z firmą i jej celami
  • Zbieżność systemu motywacyjnego pracowników ze strategią organizacji
Zainteresowany SMART Team Program?

Zapraszamy do kontaktu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.